Έχετε εμπειρία και προυπηρεσία σε εστιατόριο;

Έχετε πτυχίο κάποιας αναγνωρισμένης ελληνικής η ξένης τουριστικής σχολής?
Έχετε διαβατήριο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης η κάτοχος ισχύουσας άδειας εργασίας?

Είστε νέος-α συμπαθητικός, ανοιχτός, υπεύθυνος,
με διάθεση να δουλέψει σκληρά,
που του αρέσει να εργάζεται σε ένα φιλικό περιβάλλον και να γνωρίζει ανθρώπους από όλον τον κόσμο;

Ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στην ομάδα του Picasso?
τότε στείλτε το βιογραφικό σας στο


Picasso extraordinary mexican food
Plaka Beach
tel. 22850–41188